www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Đoàn Đức Vũ

Năm sinh: 
1996
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Thọ
Địa chỉ liên lạc: 
310/29 Dương Quảng Hàm, Q Gò Vấp, TP.HCM
Email: 
nguyendoanducvu@gmail.com
Điện thoại: 
0971906510
Nghề nghiệp: 
Kỹ sư
Nơi công tác: 
Sài Gòn