www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video truyền hình phát đêm Giao thừa tại Tiên Phước

Video bản tin truyền hình phát sóng đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại huyện Tiên Phước do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.