www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video: Họp đồng hương Tiên Phước tại TP.HCM lần 1

"Quê hương là gì hả mẹ ? Mà sao cô giáo dạy phải yêu ? Quê hương là gì hả mẹ ? Ai đi xa cũng phải nhớ nhiều". Những phút giây ngọt ngào rồi cũng qua đi chỉ còn lại những cảm xúc nhớ mãi, những tình cảm quyến luyến mà chúng ta không thể diễn ta bằng lời được. Quê hương, hai tiếng ấy thật thiêng liêng và cao quí trong trái tim mỗi người con xa quê, bôn ba nơi đất khách. Mời quí đồng hương xem lại video toàn cảnh buổi họp mặt đồng hương Tiên Phước tại TP.HCM lần 1.

 

 

VIDEO HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG TIÊN PHƯỚC TẠI TP.HCM LẦN 1 (29/07/2012)