www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video clip: Ngang nhiên khai thác cát sỏi trên sông Trạm xã Tiên An

Nhiều công ty công khai khai thác cát sỏi trên công Trạm (thuộc xã Tiên An, huyện Tiên Phước) để lại hậu quả nặng nề về môi trường và tiềm ẩn nguy cơ làm thay đổi dòng chảy nhưng gần như không được chính quyền xã quan tâm. Đáng nói, một trường hợp trẻ em chết đuối trong một hố sâu trên sông Trạm nhưng chủ các công ty khai thác vàng và chính quyền xã đều thờ ơ. Phóng viên báo Quảng Nam phản ánh thực trạng ngang nhiên đào bới này tại xã Tiên An.

 

 

                       

                                    Nguồn: Doãn Hoàng - Song Anh - Minh Tạo, Báo Quảng Nam Online