www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tìm người Bác ruột thất lạc

Nhờ mọi người chia sẻ giúp để tôi tìm người thân về với gia đình. 

Tôi muốn tìm người Bác ruột.

Tên:  Huỳnh Văn Tiến
Sinh năm:  1957 ?
Quê quán: xã Phước Sơn nay là xã Tiên Sơn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam.

Bác Tiến có:

Cha: Huỳnh Trang
Mẹ: Nguyễn Thị Hoa
Anh trai (khác cha): Cao Văn Cúc 
Em trai: Huỳnh Văn Tới
Em gái: Huỳnh Thị Lợi

       Năm 1967 (1968) do chiến tranh ác liệt bác cùng với cha (ông nội của tôi) đã tản cư vào miền Nam. Có người nói lại là Bác có thời gian ở Cam Ranh - Khánh Hòa sau đó vào Gò Công của Tiền Giang sinh sống.

      Sau ngày giải phóng năm 1976 ông nội tôi tìm về quê nhưng lúc đó bác tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên không về cùng được.

      Sau này ông nội bị bệnh mất từ đó không ai có thông tin gì về bác nữa.

        Vậy có ai biết thông tin gì về bác hoặc gia đình xin báo về cho tôi:

         Nguyễn Thanh Trường - Số điện thoại: 0988.720.685 hoặc 0982.634.982

                                                              Nguyễn Thanh Trường