www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước Xưa & Nay

2014-09-10 17:17
Ngày đầu thu, tôi có dịp về Tiên Phước thăm Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, viếng mộ cụ bà thân sinh và mộ vợ cụ Huỳnh. Lòng tôi bỗng chùng xuống khi đứng trước hai ngôi mộ đơn sơ nằm giữa vườn chè.
2014-08-24 10:56
Trong sự nghiệp cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hội An đã lưu lại một dấu ấn mà chúng tôi muốn được giới thiệu với tiêu đề Hội An qua góc nhìn của cụ Huỳnh Thúc Kháng.       Nhà yêu nước, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Khá...
2014-08-19 07:57
Xã Tiên Sơn cùng với các xã Tiên Cẩm, Tiên Hà (thường gọi là Sơn- Cẩm- Hà) nằm trong một vùng đồi núi, địa hình phức tạp và có vị trí chiến lược của huyện Tiên Phước. Phía đông giáp xã Tam Phước, huyện Phú Ninh; Tây giáp xã B...
2014-06-02 20:10
Xuất thân khoa bảng, đỗ đạt cao, nhưng Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947) có một cái nhìn khá mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tư tưởng yêu nước của các nhà Nho trong lịch sử, song cũng đi tìm cái mới, cái tiến bộ trong các học giả yêu nước của Trung Quốc, trong lịch sử duy t...
2014-06-02 18:05
Cần đánh giá lại tầm vóc của nhà cách mạng Phan Châu Trinh. Có phải là người “lạc lối trời Âu”?  Sách giáo khoa Lịch sử lớp 11, phần viết về Phan Châu Trinh dài hơn một trang, có kèm ảnh ông. Tiêu đề của mục là “Phan Châu Trinh và xu hướng...
2014-05-17 08:20
Lời BBT: Lê Cơ, nhà thực hành cải cách xuất sắc của phong trào Duy Tân, người con của quê hương Tiên Phước là một trong những yếu nhân của phong trào yêu nước trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. Nhưng cho đến nay những tài liệu nói về Lê Cơ vẫn còn rất ít. Để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp...
2014-04-30 08:55
 Có thể nói rằng từ lúc mới bước vào con đường cứu nước, cứu dân cho đến trước Cách mạng Tháng Tám-1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn luôn theo đuổi chủ nghĩa dân quyền đi theo lối cách mạng công khai- và chỉ muốn dựa vào cải cách để đưa đất nước tiến lên, mà công...
2014-04-30 08:35
 Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tiên Phước là một vùng quê cách mạng tiêu biểu, nơi đã diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt nhất của quân và dân tỉnh Quảng Nam và cũng là căn cứ địa cách mạng, là hậu phương phương cho chiến trường của tỉnh và Khu 5.
2014-04-26 08:03
Đã 89 năm trôi qua, nhưng bài diễn thuyết về Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây của cụ Phan Châu Trinh diễn tại nhà Hội Việt Nam ở Sài Gòn đêm 19.11.1925 vẫn còn như mới hôm nay. Thật đáng kính phục và phải suy ngẫm cho cả thế hệ về những tư tưởng mà cụ Phan đã nói...
2014-03-21 21:33
 Sau khi có Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (1/1959), ở miền Nam, phong trào đấu tranh vũ trang và đồng khởi của quần chúng nhân dân chống chính quyền Mỹ - ngụy và tay sai nổ ra khắp nơi, giành được những thắng lợi to lớn.  
Syndicate content