www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tổ chức Ngày hội khởi nghiệp

Hội LHPN huyện Tiên Phước vừa phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Ngày hội khởi nghiệp năm 2019. Đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trên địa bàn tham gia.

Ngày hội diễn ra các hoạt động: thi trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; diễn đàn giao lưu, tư vấn khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ; thi rung chuông vàng tìm hiểu Đề án 02 của UBND huyện Tiên Phước về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng…

Ngày hội khởi nghiệp trong thanh niên, phụ nữ huyện Tiên Phước năm 2019 - Ảnh: THÁI CƯỜNG
Đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ huyện Tiên Phước tham gia Ngày hội khởi nghiệp. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Qua ngày hội đã trang bị cho đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ những kiến thức cơ bản, hữu ích cũng như vai trò, sứ mệnh của bản thân trong sự phát triển của đất nước. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm và gặt hái thành công trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

                                                  Thái Cường - Báo Quảng Nam