www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Sáng nay 23.12.2019, HĐND huyện Tiên Phước (khóa XI) khai mạc kỳ họp thứ 10. Theo báo cáo tại kỳ họp, huyện Tiên Phước đã hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt hơn 1.044 tỷ đồng (tăng 24,3 tỷ đồng so với 2018). Tổng diện tích cây hằng năm 6.261ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 20.173 tấn, đã chuyển đổi hơn 100ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng cạn.

Huyện ban hành Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 21.8.2019 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận vốn đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Huyện đã giải ngân kinh phí thực hiện dự án cây tiêu hơn 1,5 tỷ đồng. Tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế vườn năm 2018 - 2019 hơn 21,6 tỷ đồng.

HĐND huyện Tiên Phước khai mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10 vào sáng nay. Ảnh: D.L
HĐND huyện Tiên Phước (khóa XI) khai mạc kỳ họp thứ 10 vào sáng 23.12. Ảnh: D.L

Đến nay, 3 xã Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Thọ đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và trình tỉnh thẩm định hồ sơ, công nhận theo quy định. Toàn huyện đạt tổng cộng 230 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 16,43 tiêu chí/xã, tăng 22 tiêu chí so với năm 2018. Huyện tập trung chỉ đạo xã Tiên Cảnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 20 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Có 12 chủ thể/9 địa phương đăng ký 16 sản phẩm tham gia OCOP năm 2019 (nhiều hơn 12 sản phẩm so với 2018), cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh là 5,3 sản phẩm/huyện. Qua đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, có 9 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 7 sản phẩm xếp hạng 3 sao.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 1.359 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt 2.933 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 898,4 tỷ đồng (đạt 162,7% dự toán, tăng 85,3% so cùng kỳ năm 2018). Cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn khoảng 5,35% (tương đương 998 hộ), hộ cận nghèo còn khoảng 3,28% (612 hộ), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10 sẽ tập trung thảo luận nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện năm 2020.

                                                            Diễm Lệ - Báo Quảng Nam