www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước chiều mưa

Em có còn yêu anh. Em có còn nỗi nhớ. Tiên Phước chiều mưa đổ. Giấu bao nhiều nỗi niềm. Mưa như tiếng gọi anh. Chân chiều nghiêng dốc đá. Về căn nhà mái lá. Ngát thơm hương lúa đồng. Môi em và chiếc hôn. Anh yêu thêm lần nữa...

 

 Tiên Phước Chiều Mưa

                                              Thơ Ngân Vịnh


Cơn gió lạnh mưa chiều

Đường vấn ngày sung ước

Mình anh về Tiên Phước

Mình anh dầm cơn mưa


Dáng núi như ngày xưa

Đò chiều neo bến nước

Chân trời như với đường

Lá cỏ mềm tiếng ru

 

 Em có còn yêu anh

Em có còn nỗi nhớ

Tiên Phước chiều mưa đổ

Giấu bao nhiêu nỗi niềm

 

Mưa như tiếng gọi anh

Chân chiều nghiêng dốc đá

Về căn nhà mái lá

Ngát thơm hương lúa đồng

 

Môi em và chiếc hôn

Anh yêu thêm lần nữa 

Tiên Phước chiều mưa đổ.

Những vệt đồi dần xa .