www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước bàn giao 4 nhà đại đoàn kết cho đồng bào Co

Chiều 14.1.2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức nghiệm thu, bàn giao 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc Co tại làng Suối Dưa (thôn 1, xã Tiên Lập).

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bàn giao nhà chào mừng đại hội Mặt trận các cấp cho hộ gia đình bà Lê Thị Nga - Thôn 1, Tiên Lập
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Nga (thôn 1, xã Tiên Lập). Ảnh: V.C

Các hộ được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước hỗ trợ xây dựng nhà gồm: Lê Thị Nga, Lê Văn Tứ, Lê Văn Cường, Lê Văn Tiến (40 triệu đồng/nhà). Qua đó giúp họ có chỗ ở ổn định để yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

                                                                   Văn Công - Báo Quảng Nam