www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông tin liệt sĩ D409 an táng tại NTLS huyện Tiên Phước

Ngày 20/5/2018, CCB Phạm Văn Lũy có đăng trên FB thông tin các liệt sĩ thuộc D409 - đặc công có mộ tại NTLS huyện Tiên Phước, Quảng Nam gồm:

 1. Liệt sĩ Lê Tấn Bằng - sinh năm 1940 - quê Hà Tây, an táng tại ngôi mộ số 13.

2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đăng - sinh năm 1950 - hy sinh ngày 25/5/1969, an táng tại ngôi mộ số 9.

3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phúc - sinh năm 1953 - hy sinh ngày 7/9/1972, an táng tại ngôi mộ số 26.

4. Liệt sĩ Nguyễn Danh Ước - quê Hà Bắc - hy sinh ngày 7/9/1972, an táng tại ngôi mộ số 31.

5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cam - sinh năm 1950 - quê Hà Tây - hy sinh ngày 7/9/1972.

6. Liệt sĩ Chu Đức Thiệp - sinh năm 1949 - hy sinh ngày 20/6/...., an táng tại ngôi mộ số 10.

7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng - sinh năm 1950 - quê Nghệ Tĩnh - hy sinh ngày 13/5/1975, an táng tại ngôi mộ số 25.

8. Liệt sĩ Lê Văn Chức - sinh năm 1953 - quê Thanh Hóa - hy sinh ngày 4/9/1972, an táng tại ngôi mộ số 32.

9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tênh - sinh năm 1951 - quê Hà Bắc - hy sinh ngày 16/1/1975, an táng tại ngôi mộ số 20.

10. Liệt sĩ Bùi Hồng An - sinh năm 1950 - quê Hà Bắc - cấp bậc Hạ sĩ - chức vụ A phó - hy sinh ngày 13/5/1969.

11. Liệt sĩ Vũ Việt Bắc - sinh năm 1953 - quê Nam Hà - hy sinh ngày 4/9/1972, an táng tại ngôi mộ số 30.

12. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Cường, an táng tại ngôi mộ số 42.

Tạp chí Tri Ân thông tin để mọi người biết và liên hệ với gia đình liệt sĩ giúp các liệt sĩ sớm được trở về quê hương.

                                                                        Theo Tạp chí Tri Ân 

Tìm mộ liệt sĩ hy sinh tại Tiên Phước

Tìm mộ liệt sỹ hi sinh tại xã Tiên Phong

Tìm thân nhân 9 liệt sĩ hy sinh tại xã Tiên Cẩm

Tìm thân nhân 7 liệt sĩ hiện đang an táng tại xã Tiên Phong

Tìm mộ liệt sĩ hy sinh tại Tiên Phước

Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân được an táng tại Tiên Phước

Chuyện đi tìm mộ cậu tôi, một liệt sĩ ở Tiên Phước

Tìm mộ liệt sĩ hy sinh tại Tiên Phước

Hành trình tìm người thân và giấc mơ trưa tâm linh diệu kỳ

Tìm người thân để đoàn tụ  

Thư phản hồi của gia đình thân nhân liệt sĩ 

 Nhắn tìm đồng đội, tìm mộ liệt sĩ