www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông báo nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng HTK lần thứ XIV, 2020

 Thường trực Hội Khuyến học huyện Tiên Phước thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIV năm 2020.

          1. Điều kiện được xét cấp: 

- Học sinh các bậc học phổ thông, sinh viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước có gia đình, thân nhân chủ yếu (cha, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp) có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại huyện Tiên Phước; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động, doanh nhân, lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn huyện có thời gian từ 05 năm trở lên; đạt các thành tích quy định tại Điều lệ Quỹ Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước, năm học 2019 - 2020. 

2. Hồ sơ gồm có: 

- Đơn xin đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng ( Theo mẫu ). 

- Giấy tờ chứng minh đạt một trong các thành tích quy định tại Điều lệ Quỹ Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước ( Theo hướng dẫn số 03/HD-HKH ngày 11/11/2019 của Hội Khuyến học huyện v/v Hướng dẫn chi tiết thủ tục làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước). 

- 02 ảnh thẻ 4 x6. 

Hồ sơ được đựng trong 01 bì hồ sơ giấy, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội Khuyến học huyện Tiên Phước, Số 52 đường 10/3, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước (Trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cũ). 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019. 

Sau thời gian trên Hội Khuyến học huyện chuyển hồ sơ đến cho Hội đồng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng họp xét và không thu nhận thêm hồ sơ. 

Mọi chi tiết xin liên hệ email: hoikhuyenhoctp@gmail.com hoặc số điện thoại 0235.221.5405 hoặc 0387.847.161 (Luật Thương). 

                Tài liệu đính kèm

                1. Thông báo nhận hồ sơ

                2. Hướng dẫn làm hồ sơ

                3. Mẫu đơn

                                                 Theo Hội Khuyến Học Tiên Phước