www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương của Ban Biên Tập

Giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng từ bao đời nay đã trở thành tình cảm thiêng liêng, sâu lắng trong mỗi trái tim người Việt Nam, là điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm được chọn là ngày quốc lễ của Việt Nam mang ý nghĩa đậm đà bản sắc dân tộc. Hòa cùng không khí thiêng liêng ấy và với  truyền thống "uống nước nhớ nguồn", Ban Biên Tập donghuongtienphuoc.com cũng xin nghỉ lễ và thông báo lịch nghỉ lễ của chúng tôi bên dưới để quí vị đồng hương được biết :