www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tập huấn về chính sách pháp luật cho người khuyết tật

Trong 2 ngày 15&16.10.2019, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Phước phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức tập huấn chính sách pháp luật cho 80 người khuyết tật và gia đình người khuyết tật trên địa bàn 5 xã Tiên Thọ, Tiên Lộc, Tiên Lập, Tiên Phong và thị trấn Tiên Kỳ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày nội dung cơ bản chính sách liên quan đến người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, việc làm, tiếp cận; chính sách liên quan đến người khuyết tật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bạo lực giới; chính sách liên quan đến người khuyết tật trong lĩnh vực bảo trợ xã hội; lĩnh vực y tế, vay vốn ưu đãi đối với người khuyết tật… Ngoài ra, các học viên đã chia sẻ và được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính sách dành cho người khuyết tật.

Dịp này, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Phước trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn 5 xã.

                                                            N.Hưng - Báo Quảng Nam