www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Những video toàn cảnh lễ hội làng cổ Lộc Yên

Những thước phim toàn cảnh về Lễ hội làng cổ Lộc Yên xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam nhân ngày Làng cổ được nhận Bằng di tích cấp quốc gia do phóng viên Nguyễn Hưng, Đài TTTH Tiên Phước thực hiện.

 

 

Rộn ràng chuẩn bị lễ hội làng cổ

 

 

Khai mạc Lễ hội Lộc Yên

 

 

 

Một số hoạt động trong lễ hội

 

 

Lãnh đạo TW và tỉnh thăm làng cổ Lộc Yên


 

Lễ trao Bằng di tích cấp quốc gia cho làng cổ Lộc Yên

 


 

Văn nghệ đêm lễ hội làng cổ Lộc Yên