www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Sáng ngày 08/8/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Dự khai mạc có đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trầm Quế Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và 22 thí sinh dự thi.

      Sau khi Ban Tổ chức thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Giám khảo và Thể lệ hội thi, các báo cáo viên thực hiện phần thi. Tham gia Hội thi, các báo cáo viên phải trải qua 3 phần thi, gồm: Phần thứ nhất là chuẩn bị đề cương - các báo cáo viên chuẩn bị đề cương cho bài thuyết trình và gửi về Ban tổ chức trước khi Hội thi diễn ra; phần thứ hai là thuyết trình - Báo cáo viên trình bày bài giảng theo các chủ đề về truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực; phần thứ ba là phần trả lời câu hỏi.

 
       Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 tại huyện Tiên Phước

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước nhấn mạnh: Qua Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng, nhất là việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống đúng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Hội thi  diễn ra từ ngày 08/8 đến ngày 09/8/2019. Thông qua Hội thi, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ lựa chọn những đồng chí báo cáo viên có kỹ năng tuyên truyền để đào tạo, bồi dưỡng thành báo cáo viên cốt cán của huyện và tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Nguyễn Cao Thuế - BTG.HU Tiên Phước