www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2019

Chiều ngày ngày 03 tháng 12 năm 2019, Đoàn Hội thẩm nhân dân phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân và đánh giá, bình xét thi đua năm 2019.

 Tham dự Hội nghị có sự tham gia đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Ban Pháp chế và lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước. Ngoài ra, còn có sự tham dự của Lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước; Trưởng đoàn, Phó đoàn và các vị Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lương Xu – Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thông qua báo cáo công tác Hội thẩm nhân dân trong năm 2019.

Ông Nguyễn Lương Xu- Trưởng Đoàn HTND đọc báo cáo tổng kết công tác HTND năm 2019

Cũng tại Hội nghị này, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua của đơn vị trong năm 2019. Báo cáo này đã đánh giá đầy đủ kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự, công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và các mặt công tác khác cũng như đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, tồn tại. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phải thực hiện trong thời gian đến.

Sau khi nghe các báo cáo, cán bộ công chức Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, các vị Hội thẩm nhân dân cũng như lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước tham gia thảo luận sôi nổi tại hội nghị, đã đóng góp những ý kiến hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Ban Pháp chế đã ghi nhận những đóng góp của các vị Hội thẩm nhân dân huyện Tiên Phước trong việc tham gia xét xử các loại án, góp phần để Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019; đề nghị các vị Hội thẩm nhân dân trong thời gian đến nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong công tác xét xử tại Tòa án.

Ông Nguyễn Hùng Anh- Thường trực HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong đợt năm 2019, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Tiên Phước cũng đã đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử các loại án.

                                                              Theo TAND huyện Tiên Phước