www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị Huyện ủy huyện Tiên Phước lần thứ 14 nhiệm kỳ (2010-2015)

 Ngày 9/10, Đảng bộ huyện Tiên Phước đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 14 nhiệm kỳ (2010-2015) nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, đề ra những giải pháp cụ thể 3 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Vũ Xuân Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

        Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013; sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1422-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.  

     Trong 9 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và sự cố gắng của quân và dân toàn huyện, nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả cao với tổng sản lượng lương thực đạt gần 22 nghìn tấn, đạt 102,8% kế hoạch; Nghị quyết 18 của HĐND huyện bước đầu đã có tác động tích cực về phát triển vườn, cây ăn quả, nhất là việc bảo tồn, phát triển các loại cây truyền thống như tiêu, lòn bon, thanh trà,…; các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai rộng rãi trong nhân dân, nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt 71,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2012; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em được chú trọng; các chương trình, dự án về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, trợ giúp người nghèo thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được tăng cường; thực hiện đạt kết quả về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo kế hoạch, 3 tháng cuối năm 2013, ngoài những nhiệm thường xuyên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở rà soát lại những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2013, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

 

 

    Qua 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 1422-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận trong tình hình mới. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” đến nay, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện và lịch sử đấu trách cách mạng các xã trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại Hội nghị lần này Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng giấy khen cho 5 cá nhân và 5 tập thể có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư.

       Hội nghị lần này đã tập trung thảo luận, ý kiến, đề xuất xoay quanh những vấn đề công tác quy hoạch cán bộ cấp xã, biên soạn lịch sử Đảng bộ tại các xã, thị trấn, công tác quản lý phát triển và bảo vệ rừng, tệ nạn ma túy và trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện.

       Nguyễn Ngọc Triều - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ  Tiên Phước