www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hỗ trợ người dân củng cố an toàn cho đường dây điện sau công tơ

Thực hiện chương trình phối hợp, trong 02 ngày 05 và 06/8/2019, Điện lực Tiên Phước và UBND xã Tiên Châu đã ra quân hỗ trợ bà con thôn Hội An xã Tiên Châu củng cố an toàn điện cho các tuyến đường dây sau công tơ trước mùa mưa bão.

Đông đảo bà con đã tham gia cùng đào đất, dựng trụ điện mới thay cho các trụ điện cũ hỏng, kéo mới các tuyến dây sau công tơ thay cho các tuyến dây cũ đã bị hư hỏng, tróc vỏ; chỉnh trang lại các tuyến dây dẫn cho gọn gang, mỹ quan hơn.
 


 

      Củng cố, nâng cao an toàn điện cho các tuyến đường dây sau công tơ là một trong những vấn đề nóng hiện nay tại khu vực nông thôn, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần. Các tuyến đường dây sau công tơ do người dân đầu tư đã lâu nên xuống cấp, nhiều nơi không đảm bảo an toàn điện.

Việc thực hiện kiên cố hóa, chỉnh trang đường dây sau công tơ của bà con thôn Hội An xã Tiên Châu, với sự hỗ trợ tích cực của Điện lực và chính quyền địa phương, là một điểm sáng cần nhân rộng. 


 

Thông qua chương trình thí điểm này, UBND xã Tiên Châu và Điện lực Tiên Phước sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh triển khai trên các thôn khác thời gian tới, góp phần hoàn thành có chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019.  

Phạm Xuân Huy - Điện Lực Tiên Phước