www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Gần 800 triệu đồng trùng tu nhà cổ làng Lộc Yên xã Tiên Cảnh

 Ông Đặng Công Dung, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Phước cho biết, huyện đang tiến hành trùng tu ngôi nhà cổ của anh em ông Nguyễn Đình Hoan (làng Lộc Yên, xã Tiên Cảnh).

              Các hạng mục sửa chữa gồm thay đòn tay, rui gỗ, kẻ hồi, kẻ góc, mái ngói và một số bộ phận khác. Tất cả được thay bằng gỗ mít đúng với loại gỗ trước đây làm nhà. Tổng kinh phí đầu tư sửa chữa ngôi nhà gần 800 triệu đồng; trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng; số tiền còn lại do UBND huyện Tiên Phước hỗ trợ.

 

                                                          Ngôi nhà cổ làng Lộc Yên

 

Ngôi nhà của anh em ông Nguyễn Đình Hoan có niên đại hơn 150 tuổi, đến nay một số hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện làng Lộc Yên còn khoảng hơn 10 ngôi nhà cổ phần lớn bị xuống cấp, UBND huyện đang lập kế hoạch trình UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí để tiếp tục trùng tu.

                                               Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam