www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Gần 420 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 40B

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quốc lộ 40B - đoạn từ tuyến vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước (từ km14+200 - km 32+300,) tổng chiều dài mở rộng hơn 17km.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 420 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh gần 387 tỷ đồng; còn lại ngân sách các huyện Phú Ninh, Tiên Phước. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023.

Việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 40B sẽ góp phẩn đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: THANH THẮNG
Việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: THANH THẮNG

Công trình sau khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 40B đến các huyện miền núi của tỉnh và đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hôi trên địa bàn.

                                                     Thanh Thắng - Báo Quảng Nam

Cấp thiết nâng cấp quốc lộ 40B

Mở rộng quốc lộ 40B, đoạn Phú Ninh - Tiên Phước