www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Doanh nghiệp Tiên Phước ký hợp đồng tạo trầm cho cây dó bầu tại Lào

 Tin từ Công ty TNHH Một thành viên Trầm hương Hoàng Trưởng (huyện Tiên Phước) (sau đây gọi tắt là Công ty Hoàng Trưởng) cho biết, Công ty vừa ký kết hợp đồng với đối tác Lào để thực hiện việc cấy hóa chất vào cây dó bầu để tạo trầm nhân tạo.

           Theo hợp đồng ký kết, Công ty Hoàng Trưởng sẽ thực hiện việc cấy hóa chất vào cây dó bầu để tạo trầm nhân tạo cho đối tác là Công ty Hương Vân (Lào) trên diện tích 15 ngàn ha nằm cách thủ đô Viêng Chăn 70 km về phía Bắc.

       Đây là diện tích dó bầu do Công ty Hương Vân và Tập đoàn Urec phối hợp trồng và chăm sóc đến nay đã được 7-8 năm tuổi. Theo đó, trong năm 2014, Công ty Hoàng Trưởng sẽ tạo trầm cho 6.000 cây dó, giá trị hợp đồng là 1,2 tỷ đồng; các năm tiếp theo mỗi năm sẽ thực hiện cấy hóa chất cho 45.000 cây, giá trị khoảng 9 tỷ đồng mỗi năm.

 
Công nhân đang thực hiện công đoạn khoan cấy hóa chất tạo trầm cho cây dó bầu tại Lào 
  
      Theo ông Hoàng Văn Trưởng, Giám đốc Công ty Hoàng Trưởng, việc tạo trầm nhân tạo cho cây dó là 1 công đoạn của quá trình tạo nên trầm kỳ nhưng là công đoạn quan trọng có tính chất quyết định nhất có ảnh hưởng đến chất lượng trầm kỳ và giá trị của cây dó bầu. Kỹ thuật tạo trầm nhân tạo bao gồm nhiều công đoạn như xác định tuổi, đường kính cây dó để thực hiện tạo trầm, thời vụ cấy trầm, xử lý vết thương, tìm chất tạo trầm như vi sinh, hóa chất, dung môi…mỗi kỹ thuật như vậy đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm và áp dụng tùy vào điều kiện tự nhiên ở mỗi nơi có cây dó sinh sống cần tạo trầm nhân tạo.
 
     Tính đến thời điểm hiện tại, đây là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất của tỉnh thực hiện việc tạo trầm cho cây dó bầu ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Dự kiến cuối tháng 3/2014, Công ty Hoàng Trưởng sẽ đưa công nhân sang Lào để thực hiện hợp đồng đã ký kết với đối tác.
 
                                                                                                       Theo IPA Quảng Nam
 
 

 Tìm thương hiệu cho trầm cảnh Tiên Phước

Trồng dó bầu tại huyện Tiên Phước

 Xứ sở dó trầm

Tỷ phú trầm kỳ ở Tiên Phước

Trồng dó kiểng làm giàu ở Tiên Phước