www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn kết vì mục tiêu chung

Trong hai ngày 16 & 17.5.2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đoàn kết, góp phần xây dựng Tiên Phước trở thành điểm đến hấp dẫn với mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại kết hợp du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng là mục tiêu Mặt trận huyện hướng tới.

 Góp sức xây dựng quê hương

Dù xã Tiên Cảnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, nhưng vì xuất phát điểm thấp, nhiều tiêu chí chỉ vừa chạm ngưỡng đạt chuẩn, nếu không tiếp tục hoàn thiện, nâng chất sẽ rớt chuẩn. Ông Lê Quốc Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh cho biết: “Cùng với Đảng ủy, UBND xã, Ủy ban MTTQ xã đã phát động phong trào chung tay xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Trong xây dựng NTM, Nhà nước đầu tư phần cứng, còn chủ thể vẫn là nhân dân, vai trò của Mặt trận là vào cuộc vận động nhân dân cùng chung tay. Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện việc xây dựng NTM. Xã Tiên Cảnh chú trọng nâng chất đời sống nhân dân bằng kinh tế vườn, trang trại kết hợp phát triển du lịch sinh thái như định hướng chung của toàn huyện”.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận xã cùng vào cuộc, vận động hội viên xây dựng NTM kiểu mẫu. Nhờ vậy, phong trào chất bờ đá, trồng chè tàu, trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; hay việc chỉnh trang lại khu vườn, trồng các loại cây ăn quả bản địa của Tiên Phước được người dân Tiên Cảnh thực hiện mạnh. Người dân đã hiến đất đai, cây cối trị giá gần 2 tỷ đồng để làm 10km đường giao thông nông thôn.

Người dân Tiên Phước đồng lòng với công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: D.L
Người dân Tiên Phước đồng lòng với công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: D.L

Xây dựng NTM, các khu dân cư NTM kiểu mẫu đang được thực hiện mạnh mẽ tại Tiên Phước. Phát huy tinh thần đi đầu, Mặt trận các cấp là nơi tập hợp ý chí, nguyện vọng của người dân, đóng góp xây dựng NTM. Các cuộc vận động được phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Có thể kể đến như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với “Xây dựng NTM, đô thị văn minh” với các tiêu chí cụ thể, gắn với điều kiện của từng hộ dân nên đi vào đời sống.

Văn hóa, văn minh là không xả rác bừa bãi, giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch đẹp, con cháu thảo hiền, gia đình no ấm, xóm làng hòa thuận, yên vui. Các câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Tận dụng, tiết kiệm”... do các tổ chức thành viên phát động đã góp phần xây dựng nếp sống mới ở xứ sở miệt vườn vùng trung du xứ Quảng.

Vì sự phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước đề ra phương hướng tập trung vào 5 chương trình hành động, xây dựng quê hương phát triển bền vững theo con đường đã định. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ lớn của mặt trận các cấp. Các chương trình hành động trải đều trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Ông Nguyễn Chính - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước cho biết: “Trong nhiệm kỳ tới, hoạt động của Mặt trận các cấp sẽ hướng về cơ sở, gần cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Mặt trận sẽ không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của Ủy ban MTTQ cấp trên để xây dựng kế hoạch và hiệp thương phân công nhiệm vụ cụ thể với các tổ chức thành viên”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước Trầm Quế Hương nhận xét, mục tiêu của Tiên Phước là xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2022, nên Mặt trận và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, tập trung các biện pháp tuyên truyền, vận động làm cho người dân nhận thức rõ họ là chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới vừa là đối tượng hưởng lợi và cùng chung sức đồng lòng, chung tay xây dựng NTM. Việc giám sát, phản biện cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân.

                                                             Diễm Lệ - Báo Quảng Nam