www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đại hội Mặt trận cơ sở: Phát huy thực tiễn

 Đến nay 9/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Phước đã tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước cho biết: “Ngoài việc xây dựng kế hoạch đại hội cấp cơ sở, chúng tôi cũng đã có công văn hướng dẫn cụ thể và tích cực hỗ trợ các địa phương trong công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cũng như hình thức tổ chức nhằm đảm bảo cho đại hội phát huy dân chủ, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định”.

       Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã phát động rộng rãi phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Kết quả, nhân dân toàn huyện đã đóng góp công sức và kinh phí xây dựng mới 8 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 12 nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Một số xã như Tiên Phong, Tiên Mỹ, Tiên Hiệp, Tiên Hà còn huy động nhân dân ra quân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà sinh hoạt cộng đồng, trồng cây xanh khu công cộng… với kinh phí hàng chục triệu đồng.

 

Các trò chơi dân gian phổ biến trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở Tiên Phước.                                                Ảnh: P.HOÀNG
Các trò chơi dân gian phổ biến trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở Tiên Phước. 

 

        Bà Hà nhận định, Đại hội cơ sở đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương; phân tích làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế yếu kém còn tồn tại, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dầu vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở các xã, thị trấn đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên đã phát động, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu như : Vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và tài sản trên đất trị giá hàng tỷ đồng làm giao thông nông thôn tại các xã Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Cảnh, Tiên Ngọc; tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp “Dân hỏi chủ tịch trả lời” tại xã Tiên Cẩm, Tiên Thọ; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân hay mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của hội phụ nữ được triển khai sâu rộng ở hầu hết các địa phương trong huyện đem lại hiệu quả thiết thực.

       Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã làm xuất hiện ngày nhiều mô hình gia đình, tộc họ văn hóa tiêu biểu, khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, khu dân cư không có tệ nạn xã hội… đáng nói, nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm cho đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận các xã, thị trấn chú trọng củng cố tổ chức vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong điều kiện mới.

                                                                        Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam