www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công an Tiên Phước tổ chức lễ phát động thi đua đặc biệt

Công an Tiên Phước vừa tổ chức lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước.

Theo đó, đợt thứ nhất từ ngày 1.11.2019 - 19.5.2020; đợt thứ 2 từ 19.5.2020 - 19.8.2020; đợt 3 từ 19.8.2020 đến kết thúc các sự kiện vào cuối năm 2020. Trong năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3.2), 45 năm giải phóng Tiên Phước (10.3), 45 năm giải phóng Quảng Nam (28.3) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5) và chào mừng Đại hội tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII giai đoạn (2020 - 2025)...

Dịp này, có 8 cá nhân và 1 tập thể được giám đốc Công an tỉnh và Công an huyện tuyên dương khen thưởng đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và đạt thành tích cao tại giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam.

                                                             N.Hưng - Báo Quảng Nam