www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chiều qua sông Tiên

Chiều qua sông Tiên gặp em ngược gió. Tóc ai môi ai cười theo sông. Tròng trành điều chi trong mắt ngọc. Mà em xanh bất tận trung du. Lòng muốn chợ quê ẵm vài thứ đồ chơi con trẻ. Đặt kí ức vào lòng bàn tay nắm chặt. Nghe trong thanh quế thơm rần quê hương

 

 

 

Chiều qua sông Tiên

 

Chiều qua sông Tiên gặp em ngược gió
tóc ai môi ai cười theo sông
tròng trành điều chi trong mắt ngọc
mà em xanh bất tận trung du
lòng muốn chợ quê ẵm vài thứ đồ chơi con trẻ
đặt kí ức vào lòng bàn tay nắm chặt
nghe trong thanh quế thơm rần quê hương


Chiều ngang qua thị trấn
anh dốc lòng cùng sông mà sông không ra biển
sông ngược dòng theo sông
kỉ niệm sục vào bóng cau ngất gió
còn chút nắng mai những mắt lá hồ tiêu ngời ngời
mẹ dắt con về ngoại
ngõ đá vàng bướm bay
nhớ hoa niên tập tành ôm guitar đàn hát
tự vườn khuya trăng lên
tự em cười duyên khễnh
ta - chuỗi ngày dài chông chênh


Chiều qua sông Tiên có con thuyền mộng bến
im như những bưởi vàng thiếu nữ rủ nhau khoe váy
thánh thót trong từng giọt café
nâu xuống

đất này, Thụy ơi !

                             Nguyễn Giúp - Tạp Chí VNQĐ