www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cựu HS trường THCS Võ Thị Sáu mời gặp mặt kỷ niệm 21 năm ra trường

Ban liên lạc Cựu học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu xã Tiên Mỹ huyện Tiên Phước, niên khóa 1993-1997 mời gặp mặt kỷ niệm 21 năm ngày ra trường. Buổi gặp mặt được tổ chức vào lúc 09h sáng ngày 01 tháng 09 năm 2018, tại sân trường THCS Võ Thị Sáu xã Tiên Mỹ huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam.

 

                 Theo BLL Cựu HS Trường THCS Võ Thị Sáu