www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ban vận động thành lập Hội đồng hương Tiên Phước họp trù bị lần 1

Trong bầu không khí tràn đầy tâm huyết. Vào ngày 27 tháng 02 năm 2012,  tại nhà anh Tôn Thạnh Nghĩa số 129E Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận,  thành phố Hồ Chí Minh các thành viên chủ chốt của ban vận động thành lập Hội đồng hương Tiên Phước đã có cuộc gặp mặt thân mật lần 1 để bàn về kế hoạch thành lập Hội đồng hương Tiên Phước tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận được ra đời sớm nhất. Tham dự buổi họp còn có các anh lãnh đạo huyện nhà Tiên Phước.

Các thành viên đã thảo luận sôi nổi và bước đầu đã có những ý tưởng rất thiết thực cho kế hoạch sắp đến.  Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất bầu anh Tôn Thạnh Nghĩa làm Trưởng ban liên lạc lâm thời và lên danh sách các ủy viên ban liên lạc trụ cột của Hội.  Ban vận động lâm thời cũng thống  nhất ý kiến về mời những người con Tiên Phước lớn tuổi, có uy tín, thành công, có kinh nghiệm  để làm Ban Cố Vấn cho Hội trong tương lai. 

Kết thúc buổi họp, ban vận động thành lập Hội đồng hương Tiên Phước sẽ tiến hành trao đổi công việc qua email và chuẩn bị cho cuộc gặp kiện toàn tổng thể kế hoạch vào lúc 3h chiều ngày 17/03/2012 tại nhà anh Tôn Thạnh Nghĩa để tiến tới cho cuộc họp ra mắt hội đồng hương Tiên Phước lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Mọi người ai cũng rất náo nức mong đợi cho sự kiện ý nghĩa  này.

Ban Biên Tập donghuongtienphuoc.com

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỌP MẶT NGÀY 27/02/2012