www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xã Tiên Lộc tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Ngày 10/5/2019, UBND xã Tiên Lộc phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho 30 hòa giải viên và Trưởng ban công tác Mặt trận của 5 thôn trên địa bàn xã.

 Đồng chí Hồ Công Luận Phó Trưởng phòng Tư pháp về dự và hướng dẫn nghiệp vụ cho lớp tập huấn này. Cụ thể, các hòa giải viên được tập huấn về chính sách của Nhà nước đối với hòa giải viên, tổ hòa giải và công tác hòa giải ở cơ sở; nội dung hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; các kỹ năng hòa giải ở cơ sở ... Đặc biệt, báo cáo viên đưa ra nhiều tình huống đã xảy ra trong thực tế về dân sự, hôn nhân, đất đai để các hòa giải viên cùng trao đổi, nêu hướng giải quyết.

Lớp tập huấn đã trang bị cho các hòa giải viên những kiến thức pháp luật cần thiết để vận dụng linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Với phương pháp trao đổi hai chiều, Phòng Tư pháp có thêm nhiều thông tin thực tế từ công tác hòa giải ở cơ sở; còn các hòa giải viên được chia sẻ kinh nghiệm hòa giải từ các địa phương khác do báo cáo viên cung cấp để bổ sung vào vốn kiến thức, kinh nghiệm công tác của mình.

Trong thời gian tới, thị trấn và các xã còn lại cũng sẽ được Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên theo kế hoạch đề ra.

                                    Nguyễn Hoàng Sa - Phòng Tư Pháp Tiên Phước