www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video Gameshow "Quê mình xứ Quảng"

Đây là gameshow mang đậm bản sắc văn hóa làng xã xứ Quảng. Mục tiêu của gameshow “Quê mình xứ Quảng” là xây dựng một sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho bà con nông dân của các làng, xã trên địa bàn tỉnh, một trong những đối tượng là khán giả của làn sóng truyền hình Quảng Nam.  Gameshow "Quê mình xứ Quảng" số 2 được tổ chức thi và ghi hình tại thôn Lộc Yên xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước. 

 

 

                                                                                         Theo QRT