www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Vận động thanh niên “nói không với ma túy”

Ngày 4-1-2018, Hội LHTN H. Tiên Phước (Quảng Nam) phối hợp với CA huyện và UBND xã Tiên Mỹ tổ chức gặp gỡ vận động thanh niên nói không với ma túy. Trong đó, có 10 thanh niên đang cai nghiện bằng phương pháp sử dụng thuốc Methadone cùng cha mẹ đến dự.

       Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Hội LHTN huyện Tiên Phước, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, lãnh đạo xã Tiên Mỹ đã tâm tư, trao đổi với các đối tượng nghiện về tác hại của ma túy đối với gia đình và xã hội. Các đối tượng đang cai nghiện bằng thuốc Methadone cũng tâm sự con đường sa ngã dẫn đến nghiện ngập và mong muốn sớm cai nghiện thành công hòa nhập với cộng đồng.

     Lãnh đạo huyện, xã cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp các đối tượng cai nghiện thành công, sớm hòa nhập cộng đồng; trong đó, huyện, xã sẽ xem xét tư vấn, giới thiệu việc làm và tạo nguồn vốn vay cho gia đình các đối tượng nghiện phát triển kinh tế, sớm giúp con em họ thoát khỏi ma túy.

      Hiện nay, trên địa bàn xã Tiên Mỹ có 63 đối tượng nghiện đang có hồ sơ quản lý; trong đó có 21 đối tượng đang điều trị bằng thuốc Methadone.

                                                       Th.Hà - Báo CA Đà Nẵng