www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trợ giúp pháp lý góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở xã Tiên An

 Theo báo cáo của UBND xã Tiên An, xã có 1001 hộ, 4.463 khẩu; 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 64 khẩu đều là hộ nghèoTheo con đường bê tông mới được xây dựng từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, chúng tôi theo đoàn về Tiên An kiểm tra hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý (TGPL), tác động của các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống pháp luật tại địa phương.

       Theo báo cáo của UBND xã Tiên An, xã có 1001 hộ, 4.463 khẩu; 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 64 khẩu đều là hộ nghèo; người có công với cách mạng đã được công nhận, đề nghị khen thưởng 141 đối tượng. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, một số mô hình kinh tế vườn, trang trại phát triển chưa đồng bộ, nhận thức, tìm hiểu về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế.

       Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước, các cấp chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Câu lạc bộ (CLB) TGPL xã Tiên An được thành lập với 25 thành viên Ban Chủ nhiệm CLB và đi vào hoạt động bước đầu đem lại những kết quả thiết thực. Trên cơ sở Kế hoạch công tác TGPL của tỉnh, hàng năm CLB TGPL đã xây dựng Kế hoạch cụ thể, mỗi tháng tổ chức sinh hoạt một lần nói chuyện chuyên đề pháp luật, giới thiệu các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; đưa ra các tình huống tranh chấp; mâu thuẫn trong nhân dân để các thành viên Ban chủ nhiệm cùng người tham dự sinh hoạt, thảo luận, trao đổi, có những biện pháp xử lý.

         Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Ban nhân dân các thôn vận động nhân dân tham gia CLB tại nhà sinh hoạt cộng đồng cùng nhau giải quyết, hòa giải những vướng mắc tại cơ sở, tránh khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, gây bất bình trong nội bộ nhân dân. Trong 05 năm qua, Câu lạc bộ TGPL xã Tiên An đã tổ chức sinh hoạt được 12 đợt ở 6 thôn với gần 650 người tham dự, tiếp thu được 40 ý kiến đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, lợi ích hợp pháp của dân nghèo tại địa phương.

        Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến cho rằng có nên tiếp tục duy trì mô hình Câu lạc bộ TGPL ở các địa phương hay không? Nhìn một cách toàn diện thì công tác TGPL, mô hình Câu lạc bộ TGPL đã và đang hình thành, đi vào hoạt động tuy chưa đồng bộ, còn hệ chế nhưng phải khẳng định rằng công tác TPGL, mô hình Câu lạc bộ TGPL đã có nhiều tác động rất lớn đến đời sống nhân dân, mang nhiều hiệu quả thiết thực, bảo vệ trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

      Từ những chuyến công tác, tổ chức TGPL lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL đã năm bắt nhiều tâm tư, nguyện vọng của dân, ý kiến phản ánh từ chính quyền địa phương. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, cơ quan có thẩm quyền các cấp sẽ có những biện pháp, kế hoạch, chiến lược phát triển công tácTGPL, xây dựng mô hình Câu lạc bộ TGPL đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

    Thành Lê - Trợ Giúp Pháp Lý Việt Nam Online