www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều ngày 31/5/2018, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 150 đại biểu tham dự gồm: Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức phụ trách công tác tôn giáo 15 xã, thị trấn. Đồng chí Phùng Văn Huy Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

tp6


       Hội nghị được nghe đồng chí Phan Thọ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành.

    Sau Hội nghị này, UBND huyện sẽ tổ chức thêm 02 lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền phổ biến nội dung văn bản luật trên đến với cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

                               Nguyễn Hoàng Sa - Phòng Tư Pháp Tiên Phước