www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng

 Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Đề án thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Tiên Phước, chiều ngày 02/01/2013 dưới sự chủ trì của đồng chí Hường Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện và sự tham gia của đại diện các phòng, ban trực thuộc, UBND huyện Tiên Phước tổ chức công bố Quyết định thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng của huyện.

         

          Theo đó, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Tiên Phước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện. Đội có chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, nhà ở, công trình công cộng hạ tầng kỹ thuật, trật tự xây dựng, hành lang giao thông, mỹ quan và cảnh quan môi trường, khoáng sản... của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

 

                                             Trung tâm thị trấn Tiên Kỳ huyện Tiên Phước 

 

         Đồng thời UBND huyện cũng công bố quyết định phân công, bổ nhiệm ông Tôn Thất Thám – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng.

Theo Hồ Công Luận - Sở Tư Pháp Quảng Nam Online