www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước: bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2013

Vừa qua, Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Tiên Phước phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Phước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2013 cho trên 100 học viên đã khai mạc tại thị trấn Tiên Kỳ.

      Với trên 100 học viên là Bí thư chi bộ các thôn, khối phố trên địa bàn huyện; Lớp bồi dưỡng kéo dài trong 04 ngày (từ ngày 27 đến ngày 30/8/2013), với các nội dung về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở; nhiệm vụ của Chi uỷ và của Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở; công tác Đảng, đảng viên ở chi bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tư tưởng và vận động nhân dân của chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở…

        Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu những nội dung cốt lõi về học tập và làm theo Bác và được hướng dẫn đưa chuyên đề năm 2013 vào sinh hoạt tại chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; những nội dung về nghiệp vụ công tác dân vận trong đảng, vận động đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc chấp hành chủ trương và nghị quyết của các cấp cũng như của Chi bộ; hướng dẫn kỹ năng và các bước tiến hành kiểm tra, giám sát cá nhân, tổ chức thi thành Điều lệ Đảng; Những quy định mới trong thực hiện Điều lệ Đảng theo tinh thần Đại hội XI,…

         Tại các buổi học, học viên đã dành thời gian thảo luận, trao đổi các vấn đề về công tác tư tưởng, vận động nhân dân, tổ chức, kiểm tra, giám sát ở chi bộ từ đó có những đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

                                           Nguyễn Ngọc Triều Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tiên Phước