www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Lộc ra mắt mô hình" Đoàn, hội viên nữ xách giỏ đi chợ"

Ngày 27/8/2019, Ủy ban mặt trận- Hội liên hiệp phụ nữ - Đoàn thanh niên xã Tiên Lộc tổ chức ra mắt mô hình "Đoàn, hội viên nữ xách giở đi chợ" và phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" tại thôn 1, xã Tiên Lộc năm 2019.

Tại buổi ra mắt mô hình, các tổ chức Đoàn thể đã tặng cho mỗi Đoàn, hội viên 01 giỏ đi chợ nhằm ngăn ngừa hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và tác hại do sản phẩm nhựa gây ra, giúp cho đoàn, hội viên thay đổi thói quen sử dụng túi ni lon bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: Túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi nilon tự phân hủy… Đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. 

6

 Tham gia các chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa tại địa bàn dân cư. Mỗi đoàn, hội viên vận động các thành viên gia đình tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải, trong đó có rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy để vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo đúng quy định, không vứt rác thải nhựa bừa bãi nơi công cộng.

                                                           Theo Đoàn xã Tiên Lộc