www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông báo cấp CMND trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 ở Tiên Phước

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ở địa phương đi lao động, học tập ở các tỉnh, thành phố khác về quê dịp Tết cổ truyền kết hợp làm Chứng minh nhân dân.

Công an huyện Tiên Phước bố trí việc lập hồ sơ cấp CMND tại trụ sở công an huyện vào thời gian trước và sau Tết  Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ưu tiên lập hồ sơ cho những người lao động, học tập ở xa, ít có điều kiện về địa phương.

Thời gian: vào tất cả các ngày làm việc và thứ 7 hàng tuần ( trừ ngày Chủ nhật), cụ thể:

- Trước Tết nguyên đán: Từ ngày 15/01/2019 đến ngày 31/01/2019 ( tức từ 10/12 đến 26/12 âm lịch)

- Sau Tết nguyên đán: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 28/02/2019 ( tức từ 08/01 đến 24/01 âm lịch)

 

                                           Theo Công An huyện Tiên Phước