www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thi đua yêu nước ở Tiên Phước: Thiết thực & hiệu quả

Năm qua, cán bộ, nhân dân Tiên Phước đã tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đầu Cụm thi đua 9 huyện miền núi của tỉnh.

Lan tỏa sâu rộng

Phong trào thi đua trong cán bộ đảng viên được phát động mạnh mẽ thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Những vấn đề tồn tại trong quản lý kinh tế, xã hội, trong lối sống của một số cán bộ, đảng viên,... đã được khắc phục kịp thời, hiệu quả. Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư huyện ủy Tiên Phước cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đổi mới nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, qua đó kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động theo quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, nhất là xây dựng nông thôn mới; đồng thời, chỉ đạo giải quyết nhanh một số nhiệm vụ trọng tâm”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Về phía chính quyền, UBND huyện triển khai các kế hoạch về cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính theo các chỉ thị của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước phục vụ nhân dân. Triển khai hệ thống phần mềm hành chính công điện tử, bộ phận 1 cửa hiện đại cấp huyện. Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, các thôn, khối phố trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, huyện đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động rộng rải phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể được củng cố, kiện toàn, tích cực triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Vận động nhân dân hiến hơn 40.000m2 đất, góp hơn 1.000 ngày công, gần 1 tỷ đồng, làm giao thông nông thôn. Duy trì và nhân rộng nhiều mô hình như: Chỉnh trang vườn liên hoàn, 5 đoàn kết - 3 trong sạch, bảo vệ môi trường, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, trồng cây xanh - đường hoa, điện sáng đường quê... giúp đỡ 135 hộ thoát nghèo bền vững. Phối hợp tổ chức phiên chợ xứ Tiên với sự tham gia của hơn 100 sản phẩm đặc trưng của địa phương, nuôi được hơn 4.000 con “Heo đất tiết kiệm” giúp 125 hội viên phụ nữ nghèo với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; hoàn thành 22km thắp sáng đường quê, trồng mới gần 1.700 cây xanh tại các khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Phát triển kinh tế - xã hội

Ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Xác định phong trào thi đua phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nên huyện đã phát động sâu rộng và được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều chương trình, mô hình mới, sáng tạo. Trong đó, việc thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng” giai đoạn 2017-2025 được triển khai quyết liệt, đạt kết quả khả quan”. Theo đó, huyện tập trung chỉnh trang vườn theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, hiệu quả với 142 mô hình, phát triển trên 300 mô hình kinh tế vườn quy mô lớn với tổng diện tích trên 200 ha, hơn 80 mô hình trồng tiêu Tiên Phước trên 100 choái. Chất mới 4,5km bờ đá phục vụ cải tạo, chỉnh  trang vườn, đường làng, ngõ xóm ở vùng lõi du lịch và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hình thành nhiều mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu có giá trị khai thác du lịch. Giá trị hỗ trợ theo cơ chế Đề án trong năm 2018 trên 5,5 tỷ đồng.

Qua đó, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả như: Mô hình Hợp tác xã (HTX) Nông lâm nghiệp - dịch vụ Thuận Phúc (xã Tiên Lãnh) tạo công ăn việc làm cho 50 lao động tại địa phương;  HTX Nông dược Xanh (xã Tiên Hà) giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên; mô hình trồng 1.500 choái tiêu Tiên Phước của anh Vũ Chí Công ở xã Tiên Ngọc; mô hình HTX Nông nghiệp Cảnh Tiên sản xuất các loại rau, củ, quả theo hướng công nghệ cao, giải quyết 20 lao động tại địa phương, doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đến nay toàn huyện đã có 34/48 trường đạt chuẩn quốc gia, 13/15 xã, thị trấn đã có Trung tâm văn hóa xã; 100% thôn, khối phố có nhà văn hóa. Hình thành và duy trì hoạt động các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, karatedo, đàn hát dân ca, dưỡng sinh, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em. Năm 2018, toàn huyện có hơn 16.200 gia đình, 90 thôn, khối phố, 63 tộc họ đạt các danh hiệu văn hóa; 6/14 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Hiện, toàn huyện còn 6,99% hộ nghèo, (giảm 2,24% hộ nghèo so với năm 2017). Xây dựng NTM đạt bình quân 14,5 tiêu chí /xã. Đặc biệt, huyện đã hoàn thiện 4 sản phẩm theo chu trình OCOP năm 2018 gồm tiêu Tiên Phước, rượu lòn bon, tinh dầu quế, tinh dầu sả đều được tỉnh đánh giá, xếp hạng 4 sao.

                               Phạm Hoàng - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam