www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tham quan mô hình Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại Điện Bàn

 Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, ngày 06/8/2018, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Đoàn tham quan, học tập mô hình Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp huyện, xã tại thị xã Điện Bàn.

     Tại buổi tham quan, Đoàn công tác huyện Tiên Phước đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn về quy trình thành lập và hoạt động của Trung tâm hành chính công; trao đổi những kết quả đạt được, những khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình triển khai, hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã. Đoàn công tác cũng đến thăm và khảo sát thực tế tại Trung tâm hành chính công thị xã, Bộ phận TN&TKQ các xã Điện Phương, Điện Thắng Trung, phường Điện Ngọc. 


Quang cảnh buổi làm việc
 


       Là địa phương đang có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, kéo theo đó khối lượng hồ sơ cần giải quyết tại bộ phận “một cửa” của Điện Bàn luôn ở mức cao. Do đó, việc thành lập Trung tâm hành chính công Điện Bàn là nhiệm vụ cấp thiết, thúc đẩy hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn đi vào hoạt động chính thức ngày 02/1/2018.

       Trung tâm Hành chính công Điện Bàn được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND, Chủ tịch UBND thị xã. Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhân sự tại trung tâm gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 1 nhân viên công nghệ thông tin - quản trị mạng, 1 kế toán - hành chính và khoảng 23 - 25 công chức, viên chức do các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã cử đến làm việc. 

Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn.

Qua trao đổi, đồng chí Phùng Văn Huy – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đánh giá cao mô hình Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại các xã, phường. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh đến sự quyết tâm, vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền đặc biệt là sự quyết tâm chính trị của người đứng đầu huyện.

Đồng chí khẳng định: đây là mô hình mới, hiện đại, giúp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để huyện Tiên Phước học tập và có thể vận dụng tại địa phương. Đồng chí cũng chỉ đạo các thành viên trong Đoàn công tác tiếp thu và nhanh chóng tham mưu UBND huyện triển khai thời gian đến.

                                       Nguyễn Hậu - VP.UBND huyện Tiên Phước