www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thẩm định "Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ xã Tiên Hiệp 1930-2015"

Vừa qua, Hội đồng thẩm định khoa học Huyện ủy Tiên Phước đã tổ chức thẩm định Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ Tiên Hiệp (1930 – 2015). Tham dự buổi thẩm định có đồng chí Trầm Quế Hương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng; Nguyễn Minh Xinh – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng chủ trì buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Hiệp, các nhân chứng và tác giả công trình lịch sử.

      Tại buổi thẩm định, sau khi quán triệt các nội dung thẩm định và thống nhất về yêu cầu, phương thức làm việc, Hội đồng thẩm định đã tập trung phản biện cụ thể các nội dung, nhất là các vấn đề liên quan đến phương pháp tiếp cận, đánh giá, phân tích trong từng giai đoạn, từ lý luận đến thực tiễn trên địa bàn xã Tiên Hiệp; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng mang tính cụ thể, đề nghị điều chỉnh những sai sót, bổ sung những sự kiện, nhân vật còn thiếu sót trong nội dung bản thảo.

 
Quang cảnh thẩm định khoa học tập sách "Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ xã Tiên Hiệp (1930-2015)

Qua kết quả phản biện, ý kiến góp ý của nhân chứng và của các thành viên Đảng ủy. Hội đồng thẩm định thảo luận và kết luận, cụ thể như sau: đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy xã Tiên Hiệp và tác giả trong việc sưu tầm, điền giả thâm nhập thực tế, biên soạn và hoàn thiện công trình Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ xã Tiên Hiệp (1930-2015). Đồng thời, thống nhất ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định và chỉ ra một số điểm mà Đảng ủy xã Tiên Hiệp và Tác giả cần phải xem xét, điều chỉnh, bổ sung trước khi tiến hành in ấn và xuất bản như: các mốc thời gian cụ thể, sự kiện, nhân vật, nhất là việc thành lập Chi bộ đầu tiên đảm bảo tính chính xác; ngoài ra, cần chỉnh sửa một số đoạn về văn phong, cách diễn đạt đảm bảo logic, khoa học…

      Đây là nguồn tư liệu quý báu nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, đoàn kết một lòng của cán bộ, quân và dân xã Tiên Hiệp để vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Tiên Hiệp trong thời gian qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, vận dụng vào tình hình thực tế tại địa phương trong giai đoạn mới. 

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đánh giá, đóng góp quý giá của hội đồng thẩm định, Đảng ủy xã Tiên Hiệp và Ban Biên soạn sẽ tiến hành bổ sung, chỉnh lý, kịp thời hoàn chỉnh tập sách Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ xã Tiên Hiệp (1930 – 2015) để phát hành trong thời gian sớm nhất.

Minh Xinh - Ban TG HU Tiên Phước