www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thư chúc Tết của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước

Thân ái gửi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, thanh thiếu niên nhi đồng huyện nhà!

Mừng Xuân Mậu Tuất, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tiên Phước thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, bà con quê hương Tiên Phước sinh sống, lao động, học tập ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc  mừng năm mới tốt đẹp nhất.

 Thưa đồng bào, đồng chí! 

Nhìn lại năm Đinh Dậu 2017, tình hình kinh tế - xã hội tuy còn khó khăn, thiên tai lũ lụt xảy ra… nhưng được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ kịp thời của Tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực vượt khó, phát huy nội lực, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn. Nhiều chương trình, đề án lớn triển khai mở ra hướng đi mới, sức bật mới cho sự phát triển như: Đề án xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2022; Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025; Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020.

Nhiều mô hình hợp tác xã, mô hình thanh niên khởi nghiệp ra đời hỗ trợ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Trên lĩnh vực văn hóa và xã hội, chất lượng giáo dục, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác người có công với nước,  chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo,…  thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả.

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện trân trọng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng to lớn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong huyện. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cấp trên và đồng bào, đồng chí, các tổ chức, cá nhân trên mọi miền đất nước.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Năm Mậu Tuất 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, năm tăng tốc thực hiện các chương trình, đề án mang tính đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện trọng điểm kinh tế vườn, du lịch sinh thái; thực hiện thành công Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”; xây dựng huyện Tiên Phước mang đặc trưng đại diện cho vùng Trung du xứ Quảng.

Để đạt được các mục tiêu đó cần phải khơi thông tiềm lực tài nguyên văn hóa của đất và người xứ Tiên, đổi mới và sáng tạo; khai thác mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, đổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương Đảng, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, tạo ra sức bật  mới,   thế và lực mới cho sự phát triển.

Năm mới – cơ hội mới – khát vọng mới, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tiên Phước kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, rèn luyện công tác, chung sức chung lòng quyết tâm xây dựng quê hương Tiên Phước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Chào năm mới – Thắng lợi mới! 

                      Hường Văn Minh - Chủ Tịch UBND huyện Tiên Phước

 

                                                           Theo VP.UBND huyện Tiên Phước