www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tiên Phước

Chiều 18.10.2018, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam do các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh dẫn đầu có buổi làm việc với huyện Tiên Phước, về triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm.

Trong 15 chỉ tiêu nghị quyết của HĐND huyện Tiên Phước đề ra năm 2018, đến nay thực hiện được 9 chỉ tiêu, các chỉ tiêu còn lại dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng 7,9% (cao nhất từ trước đến nay); huyện hỗ trợ 7,5 tỷ đồng giúp người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 697 tỷ đồng; giá trị thương mại, dịch vụ đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong năm 2017 - 2018 có 30 dự án được cấp phép đầu tư và đăng ký đầu tư vào huyện với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay huyện đạt 182 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 13 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,2%, cận nghèo giảm còn 5,5%...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tiên Phước mong muốn Thường trực HĐND tỉnh quan tâm một số vấn đề như: đầu tư mở rộng một số tuyến đường chính để đáp ứng như cầu giao thương, đi lại của nhân dân; mở rộng, nâng cấp Tượng đài Cây Cốc (xã Tiên Thọ); cần ban hành nghị quyết cụ thể giúp các huyện miền núi, trong đó có Tiên Phước có điều kiện phát triển nông nghiệp bền vững...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tiên Phước đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời giải thích các vướng mắc của huyện trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng chí Võ Hồng cho biết, Thường trực HĐND tỉnh sẽ làm việc với UBND tỉnh, một số sở, ban ngành tạo điều kiện để Tiên Phước phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái.

                                                  Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam