www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt cho ĐVTN

Huyện đoàn Tiên Phước vừa tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh trà, cây tiêu Tiên Phước, kỹ thuật vườn mẫu cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên có nguyện vọng làm kinh tế vườn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây thanh trà, cây hồ tiêu Tiên Phước; giới thiệu một số mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao tại địa phương; phổ biến kỹ thuật làm vườn mẫu (theo Đề án 548 về việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 – 2025 của UBND huyện Tiên Phước).

Sau lớp tập huấn, các học viên cũng đã được tham quan thực tế tại mô hình vườn mẫu tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. 

 Các đoàn viên thanh niên tham quan thực tế tại mô hình vườn mẫu trên địa bàn huyện 

Qua lớp tập huấn giúp các đoàn viên thanh niên được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Từ đó, thúc đẩy các mô hình kinh tế thanh niên phát triển, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

                                      Linh Chi - VP.UBND tỉnh Quảng Nam