www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tấm gương cán bộ trẻ tại BHXH huyện Tiên Phước

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tiên Phước xác định là công việc thường xuyên của đơn vị.

100% cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động của đơn vị đều được học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác; tự xây dựng chuẩn mực đạo đức và đăng ký nội dung học tập cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong đơn vị được nâng lên.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo gương Bác được gắn với các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan phát động, được tổ chức, triển khai tới toàn thể cán bộ,viên chức và lao động trong toàn cơ quan. Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động; tạo được khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi mặt công tác; thúc đẩy mạnh mẽ, động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong công tác để góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

trao_thuong_hoc_tap_hcm.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo vinh dự được Đảng bộ huyện ghi nhận, biểu dương và khen thưởng 


Từ những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo Bác đã giúp cho BHXH huyện Tiên Phước có nhiều cá nhân trưởng thành cả trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ trẻ, điển hình là đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhân viên phụ trách công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH huyện.

Đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, kính trọng, lễ phép với nhân dân trong thi hành công vụ. Tấm gương của đồng chí đã vinh dự được Đảng bộ huyện ghi nhận, biểu dương và khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Huyện ủy tổ chức vào ngày 18/10/2018.

Phát huy những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong những năm tiếp theo, BHXH huyện Tiên Phước tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện đạo đức công vụ, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH theo tinh thần Chỉ thị 3677/CT/BHXH ngày 20/9/2018 và Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT; đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

                                     Huỳnh Ngọc Hùng - Phó GĐ BHXH Tiên Phước