www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ra mắt nhiều mô hình của phụ nữ

Nằm trong các hoạt động xây dựng chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới”, sáng 14.9 tại xã Tiên Lộc (Tiên Phước), Hội LHPN tỉnh ra mắt mô hình “Phụ nữ sản xuất, cung ứng rau sạch” và mô hình “Phụ nữ giúp nhau làm công trình vệ sinh” thuộc Chi hội Phụ nữ thôn 2 của xã.

Mô hình “Phụ nữ sản xuất, cung ứng rau sạch” có 50 thành viên, mô hình “Phụ nữ giúp nhau làm công trình vệ sinh” có 30 thành viên tự nguyện tham gia. Các thành viên sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 20 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới; trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, cung ứng rau sạch tại địa phương; góp vốn quay vòng giúp nhau xây dựng công trình vệ sinh với mức đóng góp mỗi tháng 200 nghìn đồng/người...

Tại buổi ra mắt, Hội LHPN tỉnh trao sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo, mỗi suất 2 triệu đồng; Hội LHPN huyện Tiên Phước hỗ trợ 1 suất sinh kế cho hội viên khó khăn, trị giá 1,5 triệu đồng; Hội LHPN xã Tiên Lộc hỗ trợ 4 thành viên mô hình “Phụ nữ sản xuất, cung ứng rau sạch” mua giống sản xuất với số tiền 500 nghìn đồng/người.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn, giúp các thành viên thực hiện mô hình đạt kết quả.

                                              Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam