www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phòng Tư pháp Tiên Phước tổ chức trực báo công tác quý I

Ngày 06/4/2018, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị trực báo công tác Tư pháp quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018 và tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

       Về dự Hội nghị có lãnh đạo UBND xã Tiên Hiệp và 27 đại biểu là cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn. Đồng chí Hồ Công Luận - Phó Trưởng phòng Tư pháp báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công công tác Tư pháp quý I/2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II.

 

tp45

 

     Lồng ghép vào Hội nghị trực báo, Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.


       Hội nghị trực báo công tác Tư pháp được tổ chức tại xã Tiên Hiệp, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác Tư pháp năm 2017, nhằm tạo điều kiện cho Tư pháp các đơn vị khác trong huyện đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ Tư pháp.

Nguyễn Hoàng Sa - Phòng Tư Pháp Tiên Phước