www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Nam làm việc với huyện Tiên Phước

Sáng 20.6.2018, ông Nguyễn Quang Dinh - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam cùng với cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh có buổi làm việc với huyện Tiên Phước về đánh giá kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, tổng nguồn chỉ tiêu cho vay đến cuối tháng 6.2018, đạt 375 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 20 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương giáo chiếm trên 98%. Về nguồn vốn huy động được giao tăng trưởng 10,3 tỷ đồng, đạt 102% KH giao.  

Về dư nợ cho vay đạt 365 tỷ đồng với tổng hộ còn dư nợ trên 9.300 người. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt 70 tỷ đồng với 1.900 lượt khách hàng vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 57,5 tỷ đồng. Riêng đối với nguồn vốn nhận ủy thác 1 tỷ đồng của UBND huyện, hiện Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho vay và thực hiện quản lý nợ, thu hồi vốn và phân phối nguồn lãi thu theo đúng quy định.

 

Hiện nay, hầu hết các nguồn vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội đều được ủy thác qua 4 Hội đoàn thể huyện và 59 Hội đoàn thể cấp xã; trong đó Hội Nông dân huyện quản lý dư nợ 109 tỷ đồng; Hội LHPN huyện quản lý dư nợ 153 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh huyện quản lý dư nợ nhận ủy thác 53 tỷ đồng và Đoàn thanh niên quản lý dư nợ 51 tỷ đồng. Tại buổi làm việc huyện Tiên Phước cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho vay và thu hồi vốn. Việc giải ngân vốn vay theo Nghị định 100 của Chính phủ còn chậm.

 

                                                 Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước