www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Sáng 16/10/2018, tại Trung tâm văn hóa huyện, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

Dự buổi Lễ có đồng chí Trần Xuân Vinh – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Ngọc Tiên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Kiểm tra III; đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng qua các thời kỳ và gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các chi đảng bộ trực thuộc.

 
               Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng tại Tiên Phước

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu được ôn lại truyền thống 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng và quá trình hình thành, phát triển Ngành Kiểm tra Đảng huyện từ khi thành lập đến nay. Từ khi ra đời đến nay, Ngành Kiểm tra đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng.

       Đối với tỉnh Quảng Nam, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Cục miền Nam và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Khu ủy Khu V, ngày 15/5/1970, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập Ban kiểm tra Tỉnh ủy lâm thời, ghi dấu mốc quan trọng trong công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh. Đối với huyện Tiên Phước, trước năm 1970, đồng chí Bí thư Huyện ủy đảm nhận công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng. Từ năm 1971 đến năm 1979, Huyện ủy luôn bố trí 02 cán bộ làm công tác kiểm tra. Từ năm 1979 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Diễn văn tại buổi lễ đã nêu bật những kết quả đạt được của UBKT Huyện ủy và cơ sở trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận quá trình và công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành đã được Đảng, Nhà nước, UBKT cấp trên tặng thưởng nhiều Cờ, Bằng khen cho tập thể UBKT Huyện ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra. Đặc biệt, năm 2006 UBKT Huyện ủy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2009 được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng III, năm 2015 được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng II. Thành quả đó có sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức của Ngành đã đem hết tâm huyết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của chặng đường đã qua, Ngành Kiểm tra Đảng huyện nhà sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong giai đoạn mới; phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nghiêm túc thực hiện hiệu quả Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục sự nghiệp vẻ vang của thế hệ đi trước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, đồng thời chung tay xây dựng huyện Tiên Phước đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2022 và huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 – 2025.
 
Tại lễ kỷ niệm, đã có 03 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng nhiều phần quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy qua các thời kỳ.

Ngọc Triều - Ban Tuyên Giáo HU Tiên Phước