www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Không công nhận khiếu nại của bà Trần Thị Nguyệt

Chiều 24.4.2019, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái chủ trì buổi tiếp, đối thoại với bà Trần Thị Nguyệt liên quan đến đơn khiếu nại UBND huyện Tiên Phước lấy đất của mẹ bà (Phạm Thị Huế, thôn 10, xã Tiên Lãnh) với diện tích 610m2 để cấp cho các hộ khác.

Bà Trần Thị Nguyệt được mẹ bà ủy quyền có đơn khiếu nại và đã được Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước giải quyết tại Quyết định số 2929 ngày 5.12.2018; theo đó, không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyệt. Từ kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh cho rằng, không có cơ sở để công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất khiếu nại cho bà Phạm Thị Huế với các loại giấy tờ mà bà Trần Thị Nguyệt cung cấp.

Việc sử dụng đất của gia đình bà Phạm Thị Huế cũng không thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định theo quy định tại Điều 101, Luật Đất đai năm 2013; các Điều 20, 21 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.

Việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước tại Quyết định số 2929 là đúng quy định pháp luật. Chánh Thanh Tra tỉnh Trần Minh Thái kết luận, sẽ tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo hướng không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nguyệt.

                                                 Nguyên Đoan - Báo Quảng Nam