www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên Môi trường năm 2017

Tuần qua UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên Môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Sở; đồng chí Trầm Quế Hương, phó bí thư Huyện ủy; đồng chí Hường Văn Minh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và các đồng chí là lãnh đạo các ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và cán bộ Địa chính – Môi trường.

Năm 2017, UBND huyện Tiên Phước đã tập trung củng cố lại đội ngũ công chức ngành cấp xã, tăng cường đội ngũ cán bộ phòng TN&MT đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm cơ bản đã hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhiều nhiệm vụ phát sinh đã được giải quyết kịp thời. Tiếp nhận và giao trả kết quả cho nhân dân tăng 3.574 hồ sơ so với năm 2016; giải quyết kịp thời việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ nhân dân tại khu tái định cư thôn 1, thôn 2 xã Tiên An; công tác rà soát cấp Giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp theo tỉ lệ 1/10.000 cơ bản được hoàn thành. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường có hướng chuyển biến rõ rệt.

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được ngăn chặn kịp thời. Công tác vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, tình hình rác thải trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ nhất là các ngày lễ, tết; mở rộng thêm địa bàn thu gom chất thải rắn. Việc giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai đạt 95% số lượng đơn thư.

image001 - Copy
Bên cạnh đó, công tác TN&MT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn, chiếm đất vẫn còn xảy ra; công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu còn chậm, quản lý đất công còn buông lỏng dẫn đến tình trạng nhân dân lấn chiếm đất để sử dụng. Một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo lực lượng của xã tổ chức truy quét, xử lý các đối tượng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn. Công tác quy hoạch, xây dựng các điểm tập kết rác thải chưa phù hợp gây cản trở giao thông, mất mỹ quan; tiêu chí số 17 chưa được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác bồi thường GPMB còn gặp nhiều vướng mắc; việc lập thủ tục thu hồi đất, xây dựng giá đất cụ thể chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới triển khai chậm so với kế hoạch. Một số vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa được tập trung giải quyết dứt diểm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Tiên Phước cần triển khai thực hiện trong năm 2018, trong đó chú trọng đến tính khả thi của Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư dự án đo đạc và cấp giấy lâm nghiệp theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; thực hiện giám sát tình hình môi trường tại Công ty TNHH Hùng Vân, kịp thời báo cáo Sở và UBND tỉnh những vấn đề môi trường bất thường. Đối với những vấn đề vướng mắc trong việc giải quyết các công việc chuyên môn, Sở sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu sớm văn bản trả lời để huyện có cơ sở tổ chức thực hiện.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2018, ngành TN&MT huyện Tiên Phước sẽ tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc, kéo dài trong lĩnh vực đất đai; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đối với đất công, tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn về công tác quản lý môi trường và thu gom, xử lý chất thải rắn; tăng cường thêm nguồn lực để ngành tài nguyên môi trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao .

                    Nguyễn Thị Hồng Thao - Phòng TN&MT Tiên Phước